גילי אשל | פיסול סביבתי | סדנאות | גלריה גילי אשל
גילי אשלסדנאות לפיסול סביבתי בקהילה